2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ile Yapılan Düzenlemeler