2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları