21 Seri Numaralı Tebliğ Ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.