497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.