GVK 304 Seri Nolu Genel Tebliği Ile Getirilen Düzenlemeler