Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar "YILLIK İŞLETME CETVELİ"ni 30.04.2019 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekmekterdir