Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2019 Yılında Uygulanacak Alt Ve Üst Sınırları.