Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) nde Değişiklik Yapılmıştır