Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlendi. | NTS
01 Admin Post
NTS 01 Ocak 1970 | 305
Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlendi.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Bu uygulama; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için geçerli değildir.

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62