Vergi Hizmetleri

Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabl..

Dolaylı Vergiler Hizmetleri

KDV/ÖTV/ÖİV iade ekibimizle sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır: KDV iadesi tasdik hizmetleri, ÖTV..

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış olduklar..

Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri

Uluslararası vergilendirme alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır; Türkiye’de yabancı sermay..

AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Hizmetleri

AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatları kapsamındaki hizmetlerimizden bazıları şunlardır..

Yatırım Teşvikleri Hizmetleri

İlgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın ..

Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz

E-Vergi Hizmetleri

e-Faturaya geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri, e-Defter uygulamasına geçiş sürecinde ve..

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62