Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3 ten %5 e çıkarıldı | NTS
01 Admin Post
NTS 01 Ocak 1970 | 301
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3 ten %5 e çıkarıldı

4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranı %3 ten %5 e çıkarılmıştır.

Bu oranlar 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacaktır.

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62